Çevre Politikamız

WhatsApp'dan Yaz

ÖZ Şabablılar Hurda, "DOĞAYA SAYGI" ilkesinden hareketle bütün faaliyetlerinin çevresel etkisini minimuma indirmeyi amaçlayan yönetimi ile çevreye zarar vermemeyi sürekli, duyarlı ve dikkatli olarak doğal kaynakları korumanın yollarını aramayı faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası kabul etmiştir.

Bu amaçla Kuruluşumuz, Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla tüm çalışanlarımıza eğitim vermeyi, eğitimin sürekliliğini, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idarî düzenlemelere, kendiliğinden tâbi olduğu diğer şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder.

Toplam Kalite Yönetimi felsefesini ilke edinerek, ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak hedefimiz;
     *Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
     *Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak
     *Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
     *Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
     *Sürekli gelişmeyi sağlamak,
     *Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmektedir.
Çevre Yönetim Sisteminin Gerçekleştirilmesi ÖZ Şabablılar Hurda çalışanları olarak hepimizin görevidir.